Contact

KUKM Kongress- und Kulturmanagement GmbH

Kongress- und Kulturmanagement GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 17-21
99423 Weimar

Lisa Dinter
Phone: +49 3643 24 68 -147
Fax: +49 3643 24 68 -31
Email: lisa.dinter@kukm.de

Deutsche Studiengruppe

Study Office of the German CLL Study Group
Departement I of Internal Medicine
University Clinic of Cologne
50924 Cologne

Marita Buchner 
Phone: +49 221 478-88220
Fax: +49 221 478-86886
Email: marita.buchner@uk-koeln.de

Organizational Team:

Barbara Eichhorst, M.D.
Kirsten Fischer, M.D.
Othman Al-Sawaf, M.D.